Wiek i środowisko to ważne determinanty składu mikroflory skóry.

 

Badanie przeprowadzone na 275 fińskich dzieciach w wieku od kilku lat do nastolatków, żyjących w środowisku wiejskim i miejskim pokazuje, że chociaż wiek jest głównym czynnikiem wpływającym na stan mikrobiomu skóry, to środowisko życia determinuje jej skład. Badacze zwrócili szczególną uwagę na dzieci, z uwagi na kształtujący się układ odpornościowy, ocenili podobieństwo składu mikroflory u symetrycznych części ciała, jak i podjęli się weryfikacji hipotezy na temat wpływu wiejskiego środowiska na układ odpornościowy poprzez kolonizację skóry korzystną mikroflorą.

 

Skóra to największy organ ludzkiego ciała, pośrednik pomiędzy światem zewnętrznym i wewnętrznym, pierwsza linia obrony przed patogenami. Bariera skóry jest zarówno fizyczna, jak i immunologiczna, wspierana przez bakterie bytujące na skórze. Mikrobiom, jako istotna część skóry, wspomaga działanie bariery poprzez współzawodnictwo z patogenami oraz komunikowanie się z komórkami odpornościowymi w skórze w celu stymulowania miejscowej i systemowej odpowiedzi immunologicznej. Z drugiej strony, niektóre autoimmunologiczne schorzenia dermatologiczne, takie jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry, wpływają na zmianę mikrobiomu.

 

Z uwagi na stały kontakt mikrobiomu skóry ze środowiskiem zewnętrznym, obserwacje potwierdzają, że lokalne środowisko ma większy wpływ na skład mikroflory skóry niż na mikrobiom jelit. Pomimo iż relacje między mikrobiomem skóry a środowiskiem życia nadal nie są dobrze rozumiane, zagadnienie to jest ważne z uwagi na wpływ mikroflory na funkcjonowanie układu odpornościowego w późniejszych życiu. 

 

Środowisko życia wpływa różnie na mikrobiom, w zależności od wieku. Za wyjątkiem niemowląt, którego skład mikrobiomu jest zbliżony do matki, im młodsze dziecko, bardziej różnorodne środowisko, tym wpływ środowiska jest silniejszy, by w wieku nastoletnim nie miało znaczenia. Badacze sugerują zmianę mikrobiomu u nastolatków różnicą w ich codziennej aktywności: małe dzieci, w wieku przedszkolnym, często bywają na świeżym powietrzu, podczas gdy nastolatkowe więcej czasu spędzają w zamkniętych pomieszczeniach.  

 

Wiek jest zatem głównym wyznacznikiem składu mikrobiologicznego skóry. Największa różnorodność jest widoczna przez pierwsze osiem lat życia, którą cechuje zmniejszona ilość Lactobacillales, głównie rodzaju Streptococcus. U 14-letnich dzieci występują częściej indywidualne różnice, zmniejsza się ilość Lactobacillales na rzecz innych grup (Actinobacteria i Proteobacteria), a skład ich mikrobiomu skóry jest zbliżony do skóry dorosłych. Najmniej indywidualnych różnic w mikrobiome jest widoczne w najmłodszych i najstarszych grupach wiekowych. Występują również podobieństwa w rozkładzie bakterii na symetrycznych częściach ciała, szczególnie u dzieci z terenów wiejskich. U miejskich różnica jest większa, co jest tłumaczone większą liczbą kontaktów społecznych. Pozostałe grupy wiekowe są trudne w rozróżnieniu na podstawie flory bakteryjnej skóry.

 

Wyniki wskazują, że istnieje różnica pomiędzy mikrobiomem skóry dzieci wiejskich i miejskich, a różnice te są przede wszystkim uzależnione od wieku. Nie stwierdzono wyraźnego związku pomiędzy środowiskiem życia, mikrobiomem, a alergią, co jest tłumaczone wyraźnym związkiem składu mikrobiomu z wiekiem. 

 

Badanie wskazuje na brak związku alergenów pokarmowych na skład mikrobiomu. Zauważono jednak słaby, statystycznie istotny związek pomiędzy alergenami wziewnymi a mikroflorą skóry. Badacze zwracają uwagę, że alergie, szczególnie wziewne, zazwyczaj pojawiają się po 6. roku życia, kiedy poziom IgE jest już ustabilizowany, zatem trudno ocenić związek mikroflory z ogólnoustrojową reakcją alergiczną  

 

Badacze radzą, aby dzieci miały styczność z różnymi środowiskami bakterii, co pozwoli ukształtować prawidłowy mikrobiom skóry oraz w konsekwencji układ odpornościowy. 

 

Źródło: Lehtimäki L., Karkman A., Laatikainen T., Paalanen L., Patterns in the skin microbiota differ in children and teenagers between rural and urban environments, Scientific Reports 7, 2017.

Na zdjęciu: skóra właściwa, warstwa skóry znajdująca się pod naskórkiem. 

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
  • No comments found

facebook

Instagram